SC. SAFIR`94 IMPEX SRL

                                                                          Sos. Panduri nr. 3, bl. P32, sc. 1, et.3, ap.11,                                                           

                                                                                                Sector 5, Bucuresti

                                                                                          RO 5624471, J40/8349/1994  

 

  Decizie nr 279/30.11.2023

 

Regulament privind desfasurarea Concursului

"CONCURS-CADOU INSTAGRAM BIJUTERII DIN AUR INIMI IMPREUNA”

 

 

  Art.1. Organizarea promotiei

            Art.1.1. Concursul este organizat de SC SAFIR `94 IMPEX SRL cu sediul in BUCURESTI, sos. Panduri, nr.1, bl. P32, sc.1, et.3, ap.11, sector 5, inregistrata la Registrul Comertului sub J40/8439/1994, RO 5624471.

            Art.1.2. Decizia de derulare a Concursului conform regulilor din prezentul regulament este finală si obligatorie pentru participanţi. Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din Romania.

            Art.1.3. Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul regulament in perioada desfasurarii campaniei, din motive intemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.  

 

Art. 2. Denumire. Durata. Locul desfăşurării.

            Art.2.1. Concursul poartă denumirea "CONCURS-CADOU INSTAGRAM BIJUTERII DIN AUR INIMI IMPREUNA

Art.2.2. Concursul este organizat pe teritoriul Romaniei, exclusiv prin intermediul Paginii de Instagram @bijuteria_safir ( https://instagram.com/bijuteria_safir?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA%3D%3D&utm_source=qr ) in perioada 30.11.2023 ora 15:00 - 6.12.2023 ora 10:00

Punct de procesare:

Magazin Diamond Boutique, Calea Victoriei 26, sector 3, Bucuresti

 

Art. 3. PREMIUL CONCURSULUI

3.1. In cadrul Campaniei este oferit 1 premiu constand din 3 pandantive Inimi Impreuna cod de identificare 1L520, din aur galben 14k, prinse pe snur de matase.

Valoarea totala a premiului este de 600 lei (tva inclus).

3.2. Castigatorul nu are dreptul de a solicita schimbarea caracteristicilor premiului si nici acordarea contravalorii în bani a premiului. Câștigătorul este singurul beneficiar al premiului atribuit și nu poate ceda drepturile asupra premiului câștigat unor alte persoane.

 

 Art.4. Dreptul şi condiţiile de participare

             4.1 Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul in Romania, cu capacitate de exercitiu deplina, cu varsta minima de 18 ani, impliniti pana la data inceperii Concursului, care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial

4.2 La aceast Concurs nu au dreptul sa participe persoanele fizice autorizate, nici angajatii Organizatorului. Interdictia de participare se extinde si la sotul/sotia si rudele de gradul I.

4.3 Participarea la aceast Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre Participanti a prezentului Regulament Oficial.

 

 Art.5. Modul de desfăşurare a campaniei promoţionale

            5.1 Conditii privind inscrierea in Concurs

Pentru inscrierea valida in Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

  1. Inscrierea se va face exclusiv pe Perioada Concursului mentionata la Sectiunea 3 de mai sus;
  2. Participantul trebuie sa aiba drept de inscriere potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus;
  3. Participantul trebuie detina cont de utilizator pe www.instagram.com si sa foloseasca pentru inscriere un cont public si personal
  4. Participantul trebuie sa acceseze pagina de Instagram @bijuteria_safir https://instagram.com/bijuteria_safir?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA%3D%3D&utm_source=qr si postarea prin care se anunta concursul;
  5. Participantul trebuie sa eticheteze în comentarii doua persoane dragi cu care doreste sa petreaca sarbatorile.
  6. Participantul trebuie sa fie urmaritor al paginii de Instagram Bijuteria Safir [@bijuteria_safir ( https://instagram.com/bijuteria_safir?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA%3D%3D&utm_source=qr ) si sa aprecieze (like) postarea concursului
  7. Un Participant unic, identificat prin contul de Instagram, are dreptul la mai multe inscrieri prin comentarii, cu conditia sa eticheteze de fiecare data cate doua persoane diferite;
  8. Participantul trebuie sa citeasca Regulamentul Oficial al Concursului si respectiv Nota de Informare privind prelucrarea datelor personale;

5.2 Va fi descalificata automat orice inscriere care nu are legatura cu natura si scopul Concursului, asa cum sunt acestea detaliate in cadrul prezentului Regulament;

5.3 Dupa incheierea Perioadei Concursului, adica ulterior datei de de de 6.12.2023 (ora 12:00, ora Romaniei), Organizatorul nu mai este responsabil cu privire la eventualele incercari de inscriere in Concurs.

 

Art. 6.  DESEMNAREA CASTIGATORULUI SI ACORDAREA PREMIULUI

6.1. Premiul Concursului se va decerna prin tragere la sorti, ce va avea loc in urmatoarele conditii:

- tragerea la sorti va avea loc in data de 6.12.2023, dupa ora 12:00 (ora finalizarii concursului) si va fi realizata de catre Organizator;

- la tragerea la sorti vor participa toate inscrierile valabile efectuate de participanti in Perioada Concurusului, conform prezentului Regulament Oficial;

- tragerea la sorti se va realiza prin intermediul unei platforme care va selecta castigatorul si rezerva dintr-o baza de date ce contine toate inscrierile valide, conform prezentului Regulament Oficial;

6.2. Pentru premiul pus in joc se va desemna prin tragere la sorti 1 castigator si 1 rezerva aferenta acestuia, pentru situatia in care castigatorul nu este validat sau refuza sa primeasca premiul. In cazul in care, din orice motiv, castigatorul extras nu poate fi validat, atribuirea premiului respectiv se va face rezervei acestuia, aceeasi procedura de validare aplicabila in cazul castigatorului fiind aplicabila si in cazul rezervei.

 

Art. 7. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORULUI. INTRAREA IN POSESIE A PREMIULUI

7.1 Participantul care au fost desemnat castigatoril va fi anutat printr-un comentariu de tip tag (eticheta) in cadrul postarii prin care se anunta Concursul pe pagina de Instagram @bijuteria_safir

7.2 Castigatorul trebuie sa furnizeze, in termen de maximum 2 zile lucratoare, prin mesaj privat catre pagina de Instagram Bijuteria Safir: nume, prenume, adresa de livrare, adresa de e-mail, numar de telefon.

7.3 In cazul in care Participantul extras castigator nu transmite informatiile cf. art. 7.2, dupa cele 2 zile lucratoare se va trece la anuntarea rezervei.

7.4 Constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului.

7.5 Daca premiul nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, rezerva. Daca nici rezerva nu este validata, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervei sunt aceleasi ca si in cazul Participantului desemnat initial.

7.6. Transmiterea premiului se va face la adresa de livrare comunicata in timpul procesului de validare, in termen de maximum 15 zile de la data validarii castigatorului. Expedierea premiului se va incerca o singura data catre castigator. Castigatorul va putea beneficia de premiul castigat pe baza unui proces verbal, in doua exemplare, semnat si completat de acesta. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

7.7 In cazul in care premiul este refuzat de catre castigator, Organizatorului poate dispune liber de acesta in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

 

Art.8 Taxe si impozite.

Organizatorul campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform prevederilor legale in vigoare. Prezenta campanie se desfasoara cu scopul stimularii vanzarilor. 

 

Art.9 Litigii. 

Eventualele neintelegeri aparute intre organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente. 

 

Art.10 Intreruperea campaniei promotionale.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi sau a intrerupe Campania promotionala oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe site-ul www.bijuteriasafir.ro/regulament, semnalizare in punctul de lucru procesator de comenzi etc.).

 

Art.11 Regulamentul campaniei promotionale.

Regulamentul campaniei promotionale este afisat online la sectiunea: REGULAMENT si este disponibil in punctul de lucru procesator al comenzilor online ale magazinului www.bijuteriasafir.ro

 

Art. 12 Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Concursului

12.1 In cadrul Concursului, Organizatorul va prelucra, de la participant si castigator urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

- Pentru Participantii la Campanie:

· Id Instagram;

· Datele rezultate din vizitarea paginii de Instagram Bijuteria Safir;

· Orice alte date rezultate din inscrierea in Concurs;

- Pentru Castigatorul Concursului, in plus fata de cele de mai sus, vor fi prelucrate: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, adresa de livrare a premiului, semnatura (pe procesul verbal de primire a premiului), calitatea de castigator si premiul castigat.

12.2 Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in vederea:

i.Organizarii si desfasurarii Concursului

ii.Desemnarii si validarii castigatorului

iii.Atribuirii premiului si indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului

12.3 Datele vor fi prelucrate in temeiul executarii contractului reprezentat de Regulamentul Oficial al Campanie

12.4 Datele cu caracter personal vor fi dezaluite Organizatorului, societatii de curierat implicate in expedierea premiului, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

12.5 In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Organizatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare,

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;

(vii) dreptul la portabilitate a datelor;

(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie printr-o cerere adresata Organizatorului la adresa sos. Panduri, nr.1, bl. P32, sc.1, et.3, ap.11, sector 5, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail office@bijuteriasafir.ro

12.6 Securitatea datelor cu caracter personal

Intrucat la Concurs pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani.

12.7 Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate.

 


 

 

 

 

Loading...