POLITICA DE CONFIDENTIALITATE SI PROTECTIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Acest document numit politică de confidențialitate ("Politica de confidențialitate") este destinat să vă ajute să înțelegeți informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați site-ul www.bijuteriasafir.ro.ro (denumit "Site-ul"), indiferent dacă sunteți sau nu sunteți înregistrat și descrie modul în care folosim aceste informații.

Dacă este cazul, această politică de confidențialitate descrie și modul în care procesăm informațiile pe care ni le furnizați sau le colectăm în legătură cu dumneavoastră atunci când vizitați magazinele noastre gestionate direct de noi ("Magazine") sau în contextul oricăror alte contacte pe care le puteți avea cu noi. Această politică este complementară oricăror altor informații furnizate în alte circumstanțe.

Dacă aveţi sub 16 ani, vă rugăm să nu vă înregistrați sau să continuați cu achiziția online și să întrebați un adult (unul dintre părinții dvs. sau tutorele dvs. legal) pentru a continua procedurile necesare.

 

Cine suntem noi?

 

SC SAFIR`94 IMPEX SRL, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/8349/1994 si avand Codul Unic de inregistrare: RO 5624471 este o societate înființată în mod corespunzător și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social situat în Bucuresti.

Acest document vă oferă informații importante despre următoarele:

1. OPERATORUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

2. STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

3. CINE ARE ACCES LA DATELE CU CARACTER PERSONAL

4. CARE ESTE TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRARE

5. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ŞI EXERCITAREA LOR

6. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

7. DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE

8. CUM UTILIZĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

9. SECURITATEA ŞI CONFIDENŢIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10. DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE LA O AUTORITATE DE SUPRAVEGHERE

11. ACTUALIZAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

 

Vizitând Site-ul nostru, utilizând serviciile sale sau, altfel interacționând cu noi, prin punctele noastre de vânzare, buletine informative și / sau site-uri web, recunoașteți că ați citit și înțeles această Politică de confidențialitate și sunteți de acord că putem colecta, utiliza, transmite și dezvălui datele cu caracter personal pe care le colectăm prin intermediul site-urilor si Magazinelor, în conformitate cu această Politică de confidențialitate. Dacă nu v-ați înregistrat deja, vă putem solicita să vă înscrieți (de exemplu, bifând o casetă de selectare) dacă considerăm că este adecvat să vă protejați drepturile sau dacă acest lucru este impus de legile aplicabile. Dacă nu sunteți de acord cu termenii acestei Politici de confidențialitate, vă rugăm să nu accesați acest Site, să nu vă creați un cont și să nu utilizați sau să trimiteți date personale pe acest Site sau să nu vă înscrieți atunci când această opțiune vă este oferită în conformitate cu legile aplicabile.

 

1. OPERATORUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Compania SC SAFIR`94 IMPEX SRL este operatorul datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor

Detaliile noastre de contact sunt:

SAFIR 94 IMPEX SRL

inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/8349/1994 si avand Codul Unic de inregistrare: RO 5624471

Bucuresti, ROMÂNIA

Sos Panduri Nr. 3, Bl. P32, Sector 5

E-mail:gdpr@bijuteriasafir.ro

Am desemnat un responsabil cu protecția datelor pentru a ne asigura în permanență că prelucrăm datele cu caracter personal într-o manieră deschisă, precisă și legală. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la adresa gdpr@bijuteriasafir.ro.

2. STOCAREA DATELOR CU CARATER PERSONAL

Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate în serverul de date SAFIR din Bucuresti.

 

3. CINE ARE ACCES LA DATELE CU CARATER PERSONAL

Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afara companiei SAFIR ‘94 IMPEX SRL. Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă oferi serviciile noastre. Veți găsi categoriile de terți în cadrul fiecărui proces specific de mai jos.

Parte din datele colectate le vom transfera către o terţă parte pentru:

1. EXPEDIEREA COMENZILOR către dumneavoastră – în acest caz transferăm datele dumneavoastră de contact către firma de curierat FAN CURIER care livrează comenzile şi încasează contravaloarea lor în numele nostru;

2. EXPEDIEREA DE MESAJE PUBLICITARE – pentru a le transmite în mod eficient, folosim serviciile platformei de e-mail marketing Mailchimp – The Rocket Science Group LLC, cu sediul în Atlanta, Georgia, SUA. Mailchimp este certificat EU-US Privacy Shield şi respectă normele Regulamentului UE 679/2016.

Aceşti terti și-au asumat angajamentul contractual de a oferi garanții adecvate pentru datele dvs. personale, ceea ce înseamnă că acestea vor fi protejate în conformitate cu cerințele legale ale Uniunii Europene

 

4. CARE ESTE TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRARE

În funcție de scopul pentru care sunt utilizate datele, fundamental legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră poate fi:

-          Consimțământul dumneavoastră;

    Interesul nostru legitim, care ar putea fi:

a. Îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre: mai exact, interesele noastre de afaceri pentru a ne ajuta să înțelegem mai bine nevoile și așteptările dumneavoastră și, prin urmare, să ne îmbunătățim serviciile, site-urile / aplicațiile / dispozitivele, produsele și mărcile pentru beneficiul consumatorilor noștri;

b. Prevenirea fraudei: pentru a ne asigura că plata este completă și fără comiterea unor fraude.

c. Securizarea instrumentelor noastre: păstrarea în siguranță a instrumentelor utilizate de dumneavoastră (site-urile / aplicațiile / dispozitivele noastre) și asigurarea faptului că funcționează corect și că se îmbunătățesc continuu.

 

-           Îndeplinirea unui contract: mai exact pentru a efectua serviciile pe care le solicitați de la noi;

    Motive legale în care prelucrarea de date este cerută de lege.

Pentru fiecare prelucrare specifică a datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră, vă vom informa dacă furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de reglementări sau dacă este necesară pentru a încheia un contract, dacă este obligatoriu să ne furnizați datele cu caracter personal și care sunt posibilele consecințe în cazul în care refuzați.

 

5. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ SI EXERCITAREA LOR

Dreptul de acces înseamnă că aveţi dreptul de a obţine o confirmare din partea SC SAFIR ’94 IMPEX SRL că prelucrăm sau nu datele dvs., iar dacă da, să vă oferim acces la aceste date precum şi informaţii despre cum sunt prelucrate.

 

Dreptul la rectificare înseamnă că aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete. Dacă aveți un cont pe site-ul www.bijuteriasafir.ro, puteți să vă editați datele cu caracter personal din contul dumneavoastră.

 

Dreptul la ștergerea datelor înseamnă că aveți dreptul de a obţine oricând ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate de SC SAFIR ’94 IMPEX SRL, în oricare din următoarele situaţii: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageti consimțământul şi nu există alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneti prelucrării; datele au fost prelucrate ilegal; datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale sau colectarea s-a făcut în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Cu toate acestea datele dvs. vor fi păstrate pentru finalizarea următoarelor situații:

* aveți o solicitare nerezolvată la Comenzi;

* aveți o comandă deschisă care nu a fost încă expediată sau a fost parțial expediată;

* aveți o datorie neplătită la SC SAFIR ’94 IMPEX SRL, indiferent de metoda de plată;

* dacă ați efectuat o achiziție, vă vom păstra datele cu caracter personal în legătură cu tranzacția dumneavoastră conform legislației de contabilitate.

 

Dreptul la restricționarea prelucrării înseamnă că aveți dreptul să obțineți restricționarea prelucrării în următoarele situații:

* dacă contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite SC SAFIR ’94 IMPEX SRL să verifice exactitatea datelor;

* dacă prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

* dacă v-ati opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale SC SAFIR ’94 IMPEX SRL prevalează asupra celor ale dvs.;

* dacă SC SAFIR ’94 IMPEX SRL nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.

 

Dreptul la portabilitate se referă la faptul că aveți dreptul să obțineți datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator.

 

Dreptul la opoziție înseamnă că aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal bazate pe interesul legitim al SC SAFIR ’94 IMPEX SRL. SC SAFIR ’94 IMPEX SRL nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau dacă prelucrarea se realizează în baza unor proceduri judiciare.

 

Dreptul de a refuza procesul decizional automatizat înseamnă că aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, dacă nu v-aţi exprimat consimțământul explicit în acest sens sau dacă prelucrarea automată nu este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract.

 

Dreptul dumneavoastră de a vă opune marketingului direct:                                                                               

Aveți dreptul să vă opuneți trimiterii de newslettere, inclusiv analizei profilului în scopuri de marketing direct.

 

Vă puteți dezabona de la newslettere urmând instrucțiunile din fiecare e-mail de marketing sau printr-o scrisoare transmisă prin oricare din modalităţile de contact menţionate în cuprinsul prezentei.

 

Cum vă puteți exercita drepturile?

Acordăm o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal și, prin urmare, avem personal dedicat serviciilor de asistență pentru clienți care vă gestionează solicitările în legătură cu drepturile dvs. menționate mai sus. Personalul nostru vă stă la dispoziție întotdeauna la adresa gdpr@bijuteriasafir.ro.

 

6. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online.

„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

Când folosim notiunea de "date cu caracter personal" în cuprinsul acestei politici de confidențialitate, ne referim la orice informații care ne permit să vă identificăm pe dumneavoastra sau pe o terță parte ale cărei date personale ni le furnizați, direct sau indirect, inlcuzand orice informație care se referă la achiziționarea de bunuri sau servicii; sau la acele informatii pe care ați ales să ni le comunicați sau să le împărtășiți cu noi sau cu terțe părți, în timp ce utilizați Site-ul web sau Magazinele noastre.

Vom prelucra datele personale în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 "Regulamentul GDPR" și cu legislația din România. Ne rezervăm dreptul de a efectua procesarea suplimentară conform legii în cadrul unei investigații penale sau al unei alte investigații sau proceduri.

 

7. DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE

Sursa datelor

Colectăm date personale de la dvs. numai atunci când ne furnizați voluntar aceste informații, cum ar fi:

Site-ul www.bijuteriasafir.ro: atunci când plasați o comandă prin Site, în calitate de Client; când înregistraţi un cont sau modificaţi contul; când creaţi o listă de bijuterii dorite; când participaţi la un concurs, la o tombolă sau la o promoție; când căutaţi informaţii pe Site; când ne contactaţi cu un comentariu sau cu o întrebare; când vă înscrieţi pentru a primi newslettere;

Magazinele noastre: atunci când completaţi formularul pentru emiterea cardului de fidelitate (in momentul in care acest instrument va exista), în timpul discuțiilor neoficiale când vizitați punctele de vânzare, când participaţi la un targ de profil, la concurs, la o tombolă sau la o promoție în cadrul magazinelor; când achiziționați bijuterii; Evenimente: când participaţi la evenimentele noastre, targuri de profil, anchete și cercetări de piață și alte promoții, de asemenea, online (de exemplu, acţiuni pe care le desfășurăm pe rețele sociale terțe, cum ar fi Facebook sau Instangram);

 

Serviciile noastre pentru clienți: atunci când solicitaţi asistență, servicii speciale sau servicii înainte sau după vânzare;

 

E-mail, text și alte mesaje electronice: atunci când comunicăm între dvs. și noi;

Dacă ne furnizați informații cu caracter personal ale unor terțe părți (de ex. Membrii familiei, alți terţi), trebuie să vă asigurați că aceste terțe părți sunt informate și sunteti autorizaţi cu privire la utilizarea datelor lor, așa cum este descris în această Politică de confidențialitate.

Tipuri de date

Este posibil să colectăm și să folosim diferite tipuri de date personale în funcție de scopul pe care îl avem, după cum este descris mai jos:

a. datele personale, cum ar fi numele, prenumele, data nașterii, țara de origine, astfel cum este permis de legislația aplicabilă;

b. datele de contact, cum ar fi adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul mobil și alte date de contact, conform legislației aplicabile;

c. detalii de plată, cum ar fi instrumentul de plată (card de credit, card de debit)

d. informațiile referitoare la vânzări, cum ar fi produsele sau serviciile furnizate, locația de cumpărare, codurile produselor, suma, totalul vânzărilor, reclamațiile, returnările, rambursările și alte informații legate de vânzări, conform legislației aplicabile;

e. obiceiuri și profiluri, cum ar fi datele privind achizițiile dvs. (istoricul achizițiilor, inclusiv Magazinul în care are loc vânzarea, tipul, cantitatea și prețul bijuteriilor achiziționate de dvs.), informații referitoare la activitățile de gestionare a relațiilor cu clienții, obiceiuri de cumpărare şi preferinţe (lista de dorințe, categoriile preferate de produse, cum aţi aflat despre mărcile noastre, notele privind calitatea produselor achiziționate, obiceiuri sau nevoi speciale declarate de dvs.), alte informații (informații legate de slujbă, educație, hobby-uri și activități de stil de viață), conform legilor aplicabile;

 

8. CUM UTILIZĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele personale pot fi utilizate în următoarele scopuri, în funcție de circumstanțele specifice în care interacționați cu noi.

Când utilizaţi Site-ul nostru

Atunci când utilizați Site-ul nostru pentru a căuta bijuteriile și serviciile noastre și pentru a vizualiza informațiile pe care le punem la dispoziție, un număr de cookie-uri sunt utilizate de noi și de terțe părți pentru a permite funcționarea site-ului, pentru a colecta informații utile despre vizitatori și pentru a vă ajuta sa aveţi o cat mai buna experiență de utilizator.

Unele dintre cookie-urile pe care le folosim sunt strict necesare pentru ca site-ul nostru să funcționeze și nu vă cerem consimțământul de a le plasa pe dispozitivul dvs. Aceste cookie-uri sunt prezentate mai jos:

 BSFR[cart____] – cookie de pastrare a cosului de cumparaturi

PHPSESSID – cookie de pastrare a sesiunii de lucru a PHP-ului

ProductOrder – cookie de pastrare a modalitatii de ordinare a produselor

Mycookie – cookie de afisare a pop-up-ului pe site

cookieconsent_status – cookie de afisare/ascundere a notei informative de utilizare cookie pe site

 

Când trimiteți o solicitare prin intermediul Site-ului nostru

Când trimiteți o solicitare prin intermediul Site-ului nostru, în funcţie de informaţiile care sunt de interes pentru dumneavoastră, este posibil să avem nevoie de următoarele informaţii: numele si prenumele dvs., numărul de telefon de contact, adresa de e-mail, adresa poştală, şi vârsta.

Utilizăm aceste informații pentru a răspunde întrebării dvs., inclusiv pentru a vă furniza informațiile solicitate despre bijuteriile și serviciile noastre.

Nu folosim informațiile furnizate de dvs. pentru a lua decizii automate care ar putea să vă afecteze.

Când achiziționați o bijuterie de pe Site-ul nostru

Când cumpărați produse de la noi online, vă solicităm informații de contact cum ar fi: numele și prenumele dumneavoastră, adresa, numărul de telefon de contact, adresa de e-mail și informații despre cardul de credit (atunci când comanda este achitată prin plata online). De asemenea, înregistrăm adresa IP (Internet Protocol), care este adresa dispozitivului dvs. pe Internet.

 

Utilizăm aceste informații pentru a vă gestiona achizițiile online pe www.bijuteriasafir.ro, pentru a procesa comanda dvs. și pentru a vă expedia produsele dvs. Vă vom trimite prin e-mail o confimare de comandă precum și o confirmare de expediere a produselor și, dacă este cazul, vom utiliza numărul dvs. de telefon pentru a vă contacta în legătură cu achiziția dvs. De asemenea, vă vom folosi datele pentru a trata reclamațiile și garanțiile pentru produse. Folosim datele cu caracter personal pentru a vă identifica și a vă confirma vârsta legală pentru cumpărături online și pentru a confirma adresa dumneavoastră partenerilor externi (exemplu: firmele de curierat).

 

Solicităm aceste informații pentru a procesa plata, pentru a vă livra produsele și pentru a îndeplini contractul încheiat cu dvs. Datele de card sunt procesate pe serverele MobilPay, prin procesatorul de plăţi NETOPIA iar SC SAFIR ’94 IMPEX SRL nu stochează nici un fel de detalii referitoare la cardul Clienților. Vă înregistram adresa IP pentru a demonstra că vânzarea a fost taxată corect, obligație pe care o avem conform prevederilor legale.

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal transmise unor terți sunt folosite numai pentru a vă oferi serviciile menționate mai sus, pentru operațiuni efectuate de furnizorii de servicii de depozitare și de distribuție în legătură cu livrarea comenzii dumneavoastră, pentru procesarea plăților de către furnizorii de servicii de procesare a plăților.

Nu folosim informațiile furnizate de dvs. pentru a lua decizii automate care ar putea să vă afecteze.

 

Când vă înscrieți pentru a primi newsletterele noastre:

Vă puteți înscrie la newslettere prin următoarele modalități:

- Din pagina principală a Site-ului, completând adresa de e-mail în formularul destinat;

- Atunci când înregistrați un cont nou, bifând opțiunea de înscriere la newslettere;

- În pagina de check out la finalizarea comenzii, bifând opțiunile de înscriere la newslettere aferente

- În formularele de sugestii, opinii, sfatul specialistului din Site, bifând opțiunea de înscriere la newslettere;

- Din pagina Facebook BIJUTERIA SAFIR, prin completarea adresei de e-mail în formularul destinat.

 

Când vă înscrieți pentru a primi newsletterele noastre (buletine informative), vă putem solicita: numele și prenumele, adresa de e-mail, telefon și adresa poștală.

Vom cere consimțământul dvs. pentru a vă utiliza aceste date în vederea expedierii prin e-mail a buletinului informativ care conține informații despre bijuteriile noastre și alte informații despre care considerăm că ar putea fi de interes pentru dvs.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, urmând instrucțiunile din fiecare buletin informativ, și vom înceta imediat să vă trimitem aceste informări.

În vederea expedierii newsletterelor, numele și adresa dvs. de e-mail sunt transferate către o terță parte. Astfel, pentru a le transmite în mod eficient, folosim serviciile platformei de e-mail marketing Mailchimp – The Rocket Science Group LLC, cu sediul în Atlanta, Georgia, SUA. Mailchimp este certificat EU-US Privacy Shield şi respectă normele Regulamentului UE 679/2016 şi și-a asumat angajamentul contractual de a oferi garanții adecvate pentru datele dvs. personale, ceea ce înseamnă că acestea vor fi protejate în conformitate cu cerințele legale ale Uniunii Europene.

 

Nu folosim informațiile furnizate de dvs. pentru a lua decizii automate care ar putea să vă afecteze.

 

Când vă creați un Cont de client

Când vă creaţi un Cont de client pentru plasarea comenzilor, vă solicităm următoarele categorii de date cu caracter personal: numele şi prenumele, adresa de domiciliu, CNP, adresa de e-mail, parola, telefon

Vom prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal dacă efectuați o achiziție:

* istoricul comenzilor;

* informații de livrare (adresa poştală şi telefon de contact);

* istoricul plăților.

Vom prelucra, de asemenea, următoarele categorii de date cu caracter personal legate de cookie-urile dumneavoastră:

* istoricul clickurilor;

* navigarea și istoricul navigării.

Vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă crea și a gestiona contul Bijuteria Safir și pentru a vă oferi o experiență personalizată și relevantă pe site-ul www.bijuteriasafir.ro.

Pentru a vă oferi recomandări relevante privind bijuteriile Bijuteria Safir vă vom prelucra navigarea pe platformele noastre digitale; istoricul de cumpărături și recenziile despre produse, precum și datele pe care le-ați trimis prin contul dumneavoastră.

Dacă nu ați renunțat la marketingul direct, vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă trimite oferte de marketing, sondaje de informații și invitații prin e-mail-uri, mesaje text, apeluri telefonice și materiale poștale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru contul dumneavoastră se bazează pe consimțământul dumneavoastră acordat la crearea contului.

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă furniza informații relevante despre produse se bazează pe interesul nostru legitim.

 

Aveți dreptul să vă închideți contul în orice moment. Dacă alegeți să faceți acest lucru, contul dumneavoastră va înceta să existe și veți fi considerat inactiv.

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în baza interesului legitim al SC SAFIR ’94 IMPEX SRL contactând gdpr@bijuteriasafir.ro. Contul dumneavoastră va fi apoi șters și nu vă vom putea oferi serviciile noastre.

Când participați la sondajele noastre de feedback

Când participați la sondajele noastre de feedback, vă vom solicita numele, adresa dvs. de e-mail, numele organizației, informaţii legate de profesia dvs. și răspunsurile la întrebările pe care le adresăm cu privire la opinia dvs. despre produsele noastre şi utilizarea lor.

Utilizăm aceste informații pentru a dezvolta și a îmbunătăți produsele și serviciile noastre și relațiile cu clienții. Informaţiile privind profesia dvs., organizaţia și câteva sau toate comentariile dvs. pot fi afișate public pe Site-ul nostru ca mărturie. Vom face acest lucru pe baza interesului nostru legitim de a comercializa produsele și serviciile noastre.

Nu folosim informațiile furnizate de dvs. pentru a lua decizii automate care ar putea să vă afecteze.

Ne puteți cere să eliminam în orice moment o mărturie care se bazează pe feedbackul dvs. din cuprinsul Site-ului nostru.

Marketing direct

În baza consimţământului acordat de dvs. vom prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

* informații de contact, cum ar fi numele, adresa de e-mail, numărul de telefon și codul poștal;

* sexul (dacă alegeți să ne comunicați această informație);

* bijuterii și oferte pe care ați făcut click.

Dacă aveți un cont Bijuteria Safir vă vom prelucra și datele cu caracter personal transmise în legătură cu contul dvs, cum ar fi: nume; adresă; vârstă; istoricul comenzilor; cum ați navigat și pe ce ați făcut click pe site.

Folosim datele cu caracter personal pentru a vă trimite oferte de marketing, sondaje privind informațiile și invitații prin e-mail, mesaje text, apeluri telefonice și comunicări prin poștă.

Pentru a vă optimiza experiența cu Bijuteria Safir, vă vom oferi informații relevante, recomandări de produse și vă vom trimite oferte personalizate, invitații la concursuri, tombole sau promoții și alte avantaje pentru clienții înregistrați. Toate aceste servicii excelente se bazează pe comenzile anterioare, pe articolele pe care ați făcut click și pe informațiile pe care le-ați trimis.

 

Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă furniza serviciile menționate mai sus, iar cele transmise agențiilor media și furnizorilor tehnici vizează distribuirea marketingului direct fizic și digital.

Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământul dumneavoastră atunci când sunteți de acord cu marketingul direct.

Aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Când faceți acest lucru, SC SAFIR ’94 IMPEX SRL va înceta să vă mai trimita alte oferte de marketing direct sau informații pe baza consimțământului dumneavoastră.

 

Vă puteți dezabona de la marketingul direct urmând instrucțiunile din fiecare mesaj de marketing.

 

Durata de păstrare a datelor dvs. cu caracter personal

 

Vom stoca informațiile dvs. atât timp cât ni se cere prin lege. Dacă nu există nicio cerință legală, le vom stoca doar atât timp cât este necesar.

 

10. DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE LA O AUTORITATE DE SUPRAVEGHERE

Dacă sunteți de părere că SC SAFIR ’94 IMPEX SRL vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect şi aveți o plângere cu privire la utilizarea de către noi a datelor dvs., am prefera să ne contactați direct în primă instanță, astfel încat să putem aborda reclamația.

De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere unei autorități de supraveghere.

11. ACTUALIZAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Revizuim regulat și, dacă este cazul, actualizăm periodic această politică de confidențialitate și când serviciile noastre și utilizarea datelor personale evoluează. Dacă vrem să folosim datele dvs. personale într-un mod pe care nu l-am identificat anterior, vă vom contacta pentru a vă oferi informații despre acest lucru și, dacă este necesar, pentru a vă solicita acordul.

Vom actualiza numărul versiunii și data acestui document de fiecare dată când acesta este modificat.

 

Aplicabil din data de 25.05.2018

 

Loading...